Otaznicek.cz

Otázky - odpovědi, kuriozity, rekordy, zvláštnosti, zajímavá fakta..

Kde se vzalo české slovo piškvorky?

Slovo "piškvorky" je české označení pro hru známou v anglicky mluvících zemích jako "tic-tac-toe" nebo "naughts and crosses". Původ slova "piškvorky" není zcela jasný, ale existují různé teorie.

Jedna z teorií tvrdí, že slovo "piškvorky" pochází z německého slova "Pfütze", což znamená "kaluž". Podle této teorie se hra piškvorky původně hrála na šedivém papíru, na kterém byly bílé a černé kružnice namalované křídou, a když se na něj někdo dostatečně často škrábal, vznikly na něm podobné kroužky jako na kaluži. Slovo "piškvorky" by tedy mohlo být zkomolením německého slova Pfütze.

Další teorie spojuje slovo "piškvorky" s latinským výrazem "piscis" (ryba) a názvem hry "piškvorky" by tedy mohl být odvozen od tvaru křížků a koleček, které připomínají rybu.

Nicméně, přesný původ slova "piškvorky" zůstává nejasný a není jednoznačně doložen.


Vytvořeno: 25.4.2023

Upraveno: 30.4.2023

Nahlásit - doplnit

Pro přidání komentáře musíte být přihlášený.
Sponsor