Otaznicek.cz

Otázky - odpovědi, kuriozity, rekordy, zvláštnosti, zajímavá fakta..

Proč se někdy zdá, že měsíc mění svou velikost?

Zdání, že měsíc mění svou velikost, je způsobeno optickým klamem známým jako měsíční iluze. Když se měsíc nachází nízko nad obzorem, je srovnáván s okolními objekty, jako jsou stromy, budovy nebo horizont. V tomto případě vytváří vizuální dojem, že je větší, než ve skutečnosti je.

Když se měsíc vypíná na obzoru, dochází také ke klamu, který se nazývá "moon illusion". V této situaci se měsíc jeví větší a blíže Zemi, než ve skutečnosti je. Přesné příčiny tohoto jevu nejsou zcela objasněny, ale existuje několik teorií, které zahrnují perspektivní efekty a porovnání s okolními objekty.

Ve skutečnosti však velikost měsíce zůstává téměř konstantní, protože jeho vzdálenost od Země se významně nemění. Tato optická iluze je důsledkem vnímání a porovnání s okolním prostředím.


Vytvořeno: 23.5.2023

Nahlásit - doplnit

Pro přidání komentáře musíte být přihlášený.
Sponsor