Otaznicek.cz

Otázky - odpovědi, kuriozity, rekordy, zvláštnosti, zajímavá fakta..

Kolik lidí bude žít na planetě v roce 2050?

Přesný počet obyvatel planety Země v roce 2050 nelze s jistotou předpovědět, protože je ovlivněn mnoha faktory, včetně porodnosti, úmrtnosti, migrace a dalších demografických trendů. Nicméně, podle odhadů Organizace spojených národů (OSN), by se populace mohla pohybovat kolem 9,7 až 10,9 miliard lidí v roce 2050. Tato čísla jsou však pouze odhady a skutečný vývoj populace může být ovlivněn různými socioekonomickými a environmentálními faktory.


Vytvořeno: 23.5.2023

Nahlásit - doplnit

Pro přidání komentáře musíte být přihlášený.
Sponsor